De kracht van verbinding. Misschien ben je je er niet altijd van bewust hoe belangrijk verbinding met anderen is. We leiden in deze tijden een vrij individualistisch leven. Veel mensen zijn in staat om voor zichzelf te zorgen en leven in relatieve luxe. We redden ons prima. Toch is onze behoefte aan verbinding van nature aanwezig en misschien wel sterker dan we denken. We willen graag ergens bijhoren, ergens onderdeel van zijn. We willen ons verbinden met anderen. Juist in moeilijke tijden komt deze behoefte meer naar boven.

 

Verbinding in deze maatschappij

Vroeger waren mensen veel meer verbonden onderling. Er waren meer gemeenschappen: mensen hoorden bijvoorbeeld bij een bepaalde geloofsgemeenschap. Er was verbondenheid en vanuit die verbondenheid werd er naar elkaar omgekeken. Men zorgde voor elkaar en men hielp elkaar als dat nodig was. Zo zorgden ze er samen voor dat iedereen het goed had. Een gevoel van veiligheid.

In de huidige maatschappij werkt dit anders. Mensen zijn veel meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Mannen en vrouwen werken en er wordt genoeg geld verdiend om in alle behoeften te voorzien. Daarnaast vormt het geloof ook geen basis meer. We voelen ons minder verbonden met het grotere geheel en met een groep. Toch is die behoefte aan verbinding er meer dan we denken. Juist in moeilijke tijden, waarin niet iedereen in staat is om voor zichzelf te zorgen, komt deze behoefte meer naar boven.

 

Verbondenheid is een primaire levensbehoefte

Verbondenheid is geen luxe, maar een primaire levensbehoefte. De Piramide van Maslow geeft dit mooi weer. In deze piramide vinden we de vijf levensbehoeften van de mens. De basis zit in het onderste niveau, onze fysiologische of lichamelijke behoeften: ademhalen, eten en drinken, sex, slapen, kleding en onderdak. Daarna volgen de andere niveaus: behoefte aan veiligheid, sociale behoefte, behoefte aan erkenning en zelfontplooiing. We zien dus dat sociale behoefte de derde laag is. Liefde, vriendschap, het gevoel hebben om erbij te horen, genegenheid en familie zijn dus ontzettend belangrijke elementen. We hebben ze in de basis nodig om onszelf goed te voelen.

Vanuit de oertijd kunnen we dit ook herleiden. In die tijd was men afhankelijk van elkaar om te overleven. Samen zorgen voor eten, samen zorgen voor veiligheid en zorgen voor elkaar. Alleen overleefde je het niet in die tijd. Ondanks dat we dit nu minder nodig lijken te hebben, is dit dus wel één van de primaire levensbehoefte die zorgen voor welzijn en geluk.

De Piramide van Maslow

De kracht van verbinding, hoe dan?

We kunnen stellen dat verbinding en saamhorigheid belangrijk voor ons is! Juist in deze tijd. Maar hoe realiseren we dat? We kunnen de wereld niet in één keer veranderen. Toch zijn er verschillende dingen die je wel kunt doen om hier een bijdrage in te leveren. Uiteindelijk begint een verandering met elke dag een kleine stapje maken naar ander gedrag. Wanneer je dit langere tijd consequent doet, zal er structureel wat veranderen in je brein.

Hieronder leggen we uit wat vriendelijkheid en hulpvaardigheid met je doet. We leggen uit waarom het gelukkig maakt en voor verbondenheid zorgt. Tot slot geven we je ook een aantal tips die je direct kunt toepassen. Het mooie is dat je met deze tips een bijdrage levert aan het grotere geheel door iets goeds te doen. Daarnaast zijn het ook strategieën om zelf gelukkiger te worden. De perfecte combinatie toch?

 

Wees vriendelijk en hulpvaardig

Vriendelijk, gul en hulpvaardig zijn is erg belangrijk. Door dit te doen maak je direct verbinding met iemand. Een bekende uitspraak van de Dalai Lama is: “Heb medeleven als je gelukkig wilt zijn”. Een ander Hindoestaans gezegde luidt: “Echt geluk bestaat uit het gelukkig maken van anderen.” Er zijn dus verschillende overtuigingen dat medeleven en anderen gelukkig maken jou ook gelukkig maken.

Dat begint met de overtuiging dat, wanneer je iemand anders iets geeft, je zelf ook ontvangt. In de huidige tijd associeren we ‘geven’ met verlies. We geven iets wat we vervolgens zelf tekort zouden komen. Vaak wordt er dan ook iets terug verwacht. Met deze gedachte wordt het moeilijker te geven. Je bent geneigd om dingen bij je te houden.

Dit kun je anders zien. Geven is namelijk ook goed voor de gever zelf! Onderzoek heeft aangetoond dat elkaar helpen goed is voor de ontvanger, maar ook voor de weldoener. Ook als je er niks voor terugkrijgt, maakt het nog steeds gelukkig. Vrijgevigheid en bereid zijn te delen maakt mensen dus gelukkig. Geven is ontvangen, wanneer jij geeft, maakt het jou ook gelukkiger.

 

Waarom maakt vriendelijk gedrag gelukkig?

Laten we eens kijken welke aspecten er voor zorgen dat jij hier gelukkiger van wordt:

  • Hulpvaardigheid leidt tot een sterker gevoel van verbondenheid en solidariteit met je omgeving.
  • Door anderen te kunnen helpen, voel je jezelf gefortuneerd. Jij bent immers in staat om te helpen! Dit leidt tot dankbaarheid.
  • Door je te richten op anderen, ben je minder bezig met jezelf en je eigen problemen of uitdagingen.
  • Goede dingen doen is goed voor je eigen zelfbeeld. Dit heeft weer effect op je zelfvertrouwen en eigenwaarde.
  • Goedheid creëert vaak een flow van positiviteit. Wanneer je anderen helpt krijg je daarvoor waardering. Deze mensen zullen op hun beurt weer geneigd zijn om ook anderen te helpen. Er wordt dankbaarheid getoond en mensen zullen jou ook helpen als je in nood zit. Ook dit zorgt weer voor verbondenheid en saamhorigheid.

Het mooie is ook, dat wanneer je je richt op goedheid, je vaak ook meer positieve dingen om je heen ziet gebeuren. Positiviteit trekt dus positiviteit aan, je kijk op de wereld verandert.

(bron: ‘De maakbaarheid van geluk’ van Sonja Lyubomirsky)

En nu concreet, wat kun je doen?

Laten we ook kijken naar activiteiten die je concreet kunt doen om meer verbondenheid en saamhorigheid te ervaren en te creëren.

1. Doe vrijwilligerswerk. Bewezen is dat vrijwilligerswerk doen samenhangt met vermindering van depressieve symptomen en een verhoging van het gelukgevoel, eigenwaarde en greep op het leven.

2. Wanneer iemand om je hulp vraagt, bied die hulp dan ook! Jij bent blijkbaar in staat om die persoon uit de brand te helpen. Zie het als een dankbaar en mooi gebaar.

3. Vraag aan iemand waarvan je weet dat hij het goed kan gebruiken: “Waar kan ik je mee helpen?”

4. Wees aardig tegen je medemens. Gewoon op straat, in de winkel en in openbare gelegenheden. Vriendelijkheid kost niks en kan een groot effect hebben. Bedenk ook hierbij weer dat je bijdraagt aan de positieve flow.

5. Geef! Wees gul en deel iets van wat je hebt. Aan mensen die het nodig hebben, vrienden, goede doelen. Weet je nog? Geven is ontvangen.

6. Koester je sociale relaties. Familie en vrienden zijn enorm belangrijk voor het welbevinden. Wees dankbaar voor de mensen om je heen. Laat ze weten dat je blij met ze bent.

7. Wees onderdeel van een groep. Groepen zijn een vorm van saamhorigheid. Je kunt denken aan een sportclub, een vriendenclub of doe mee met mooie maatschappelijke initiatieven. Samen werken aan een mooie missie verbindt enorm!

8. Luister naar iemands verhaal. Zonder meteen te antwoorden of te adviseren. Sta gewoon open voor iemands verhaal en toon compassie.

 

Vind de verbinding

Leo Bormans (spreker & inspirator op het gebied van geluk) vat het ‘geheim van geluk’ samen in de volgende woorden: “Andere mensen. In één deugd samengevat kun je spreken van verbondenheid. Een manier om gelukkiger te worden is om in je leven meer momenten van verbondenheid te creëren. Bijvoorbeeld om dingen samen te doen met andere mensen. Het maakt niet uit wat, bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een koor, of een vereniging, met een gemeenschappelijke basis, zoals de liefde voor muziek, boeken, of een sport.”

Wanneer je beseft en inziet dat we het uiteindelijk samen moeten doen, zoek je naar verbinding en elkaar versterken. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het grotere belang. Respect is nodig om elkaar te begrijpen en te erkennen wat nodig is. Zo ontstaat de kracht van verbinding.